دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN معرفی واحد

         کلیه امور مربوط پایگاه‌های اورژانس 115 شهری و جاده‌ای زیر نظر اداره امور پایگاه‌ها و عملیات کنترل و راهبری می‌شوند. وظیفه برنامه‌ریزی پایگاه‌ها، پیگیری و رفع مشكلات رفاهی، تجهیزات پزشكی و سایر مسائل مربوط به پرسنل از قبیل محاسبه ساعت کارکرد، مرخصی، اطلاع‌رسانی و همچنین ارسال وسایل مصرفی و رفاهی و پزشكی (تجهیز پایگاه)، نظارت بر بهداشت و نظم اداری پایگاه‌ها، فراخوان نیرو در حوادث غیرمترقبه و استقرارها به مناسبت مراسم‌های مختلف را بر عهده دارد.