دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    ENمعرفی واحد

          واحد نظارت و بهبود کیفیت وظیفه پایش مستمر و مداوم فعالیت‌های منجر به ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی و بازبینی خدمات انجام گرفته در مقاطع مختلف را بر عهده دارد تا هموطنان عزیز به بهترین نحو ممکن از خدمات اورژانس 115 بهره‌مند گردند.