دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN

          واحد نظارت و بهبود کیفیت با بهره‌گیری از فرم‌ها و چک‌لیست‌های نظارتی سعی در پایش مستمر و مداوم فعالیت‌های منجر به ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی می‌گردد، دارد تا هموطنان عزیز به بهترین نحو ممکن از خدمات اورژانس 115 بهره‌مند گردند.
       فرم‌های مذکور با توجه به نیاز سیستم فوریت‌های پزشکی کرمان طراحی گردیده است و کارشناسان و پرسنل عملیاتی که بهبود عملکرد خود در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی می‌توانند از فرم‌های مذکور استفاده نمایند.