دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN


گروه :   
 
حضور در یوم الله سیزدهم آبان روز برائت از استکبار جهانی
مراسم تودیع و معارفه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
حضور در مراسم امداد زمستانی سال 92
تودیع و معارفه سرپرست جدید مرکز مدیریت حوادث
مراسم بزرگداشت حماسه نه دی
حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن

روابط عمومی