دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN

مراجعه کننده محترم


با سلام

مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمان این اطمینان را به شما  می‌دهد که پس از طرح شکایت، در اسرع وقت کارشناسان اداره نظارت و بهبود کیفیت جهت رسیدگی به شکایت انجام شده با شما تماس حاصل خواهند نمود. لطفاً در نگهداری شماره رهگیری که در پایان به فرم شکایت شما اختصاص داده می‌شود، کوشا باشید. باتشکر

 فرم اخذ شکایت از خدمات اورژانس 115
اطلاعات شاکی
نام و نام خانوادگی شاکی *
نام بیمار *
نام خانوادگی بیمار *
علت تماس با اورژانس 115 *
شماره تماس ضروری *
در صورت نیاز شرح شکایت را در قسمت زیر بنویسید
شماره تماسی که با اورژانس 115 تماس حاصل شده است
شرح شکایت
لطفاً عدم رضایت و علت آن را مشخص نمایید
عدم رضایت از


 *
علت عدم رضایت از پزشک مرکز پیام 115


علت عدم رضایت از پرسنل مرکز پیام 115علت عدم رضایت از پرسنل درمانی


علت عدم رضایت از تجهیزات و آمبولانسدر غیر این‌صورت لطفاً علت عدم رضایت را مرقوم فرمائید
سایر علل