دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN


واحد برنامه‌ریزی و توسعه  

 نام و نام خانوادگی:
 • علی آذرنوش

سمت:

 • مسئول واحد برنامه‌ریزی، ارزیابی و توسعه

مدرک تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

 سوابق اجرایی

 • رئیس واحد نظارت و بهبود کیفیت اورژانس 115
 • رئیس اداره امور عمومی و معاون اورژانس 115
 • رئیس امور پایگاهها مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی
 • جانشین عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی
 • مسئول EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی
 • مسئول دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه
 • سرپرست مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

شرح وظایف

 • نظارت بر فعاليت واحدهای تحت مديريت بر اساس ضوابط، مقررات و اختيارات با همکاری اداره نظارت و کنترل کیفیت
 • برگزاری شورای برنامه ريزی و ارزيابی با حضور کارشناسان مجرب
 • تهيه‌ و تنظيم برنامه و محتوای عملیاتی توسعه مرکز با همکاری معاون مرکز
 • انجام ‌تحقيقات ‌و مطالعات‌ در زمينه ‌نوآوری‌های فوریت‌های پزشکی‌ ‌در چارچوب ‌ ضوابط، مقررات و اختيارات ‌با همکاری اداره آموزش و پژوهش مرکز
 • بررسی ‌برنامه‌ها و سرفصلهای آموزشی ‌با همکاری اداره آموزش و پژوهش مرکز
 • تهيه‌پيش‌نويس‌آيين‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، مقررات فوریت‌های پزشکی و رويه‌هاي اجرايي‌ با همکاری مديريت و اداره اورژانس پیش‌بیمارستانی و اداره نظارت و کنترل کیفیت
 • طراحی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ‌بر اساس مصوبات و سیاست‌های دانشگاه و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور
 • بررسی برنامه های در حال اجرا و ارائه راه کارها و پيشنهادات
 • ارزيابی کيفيت ارائه خدمات مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی با همکاری اداره‌های ذیربط
 • تهيه و جمع‌آوری نقطه نظرات، پيشنهادات ‌و انتقادات (نظرسنجی) کارکنان، کارشناسان و نیروهای عملیاتی جهت ارزیابی برنامه‌های در حال اجرا و برنامه‌های در پیش‌رو
 • به روز‌رسانی و توسعه سامانه مجازی 

شماره تماس:

034-31329030

پست الکترونیکی:

aliazarnosh@kmu.ac.ir