دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN


آدرس:

کرمان، ابتدای محورهفت باغ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان


مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی

تلفن انتقادات و پیشنهادات:
1590

پست الکترونیک:
ems@kmu.ac.ir

لیست شماره تلفن ادارات مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

ردیف

نام قسمت

نام خانوادگی

داخلی

شماره تلفن

1

مسئول دفتر

مهدوی

9002 - 9001

31329001

2

واحد برنامه ریزی و توسعه

آذرنوش

9030

31329030

3

رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی

موسوی

9068

31329068

4

کارشناس اورژانس پیش بیمارستانی

مظهری

9069

31329069

5

ستاد هدایت و اطلاع رسانی

 

9035

31329035

 

6

دبیرخانه

ایرانمنش

تلفن

9097

31329097

نمابر

9093

31329093

7

مسئول اداره عمومی

نجفی

9051

31329051

8

کارشناس امور عمومی

خراسانی

9077

31329077

9

کارشناس امورعمومی

میرزایی

9050

31329050

10

مسئول امور مالی

رمضانی

9090

31329090

11

کارشناس امور مالی

مومنی

9072

31329072

12

کارشناس امور مالی

هژبری

9073

31329073

13

کارشناس امور مالی

حبیبی

9074

31329074

14

کارشناس امور مالی

امیربیگی

9075

31329075

15

 

کارپرداز

بذرکار

9076

31329076

 

16

مرکز هدایت عملیات((E.O.C

 

تلفن

95 - 33257294

نمابر

31329040

17

مسئول روابط عمومی

شهابی نژاد

9067

31329067

18

مسئول امور دارویی و تجهیزات پزشکی

اشرف زاده

9065

31329065

19

مسئول MCMC

حسین پور

9034

31329034

20

مسئول اداره آموزش و پژوهش

ابوالهادی

9094

31329094

21

کارشناس اداره آموزش و پژوهش

امینی

9084

31329084

22

مسئول اداره نظارت و کنترل کیفیت

گنجی

9071

31329071

23

کارشناس اداره نظارت و کنترل کیفیت

صفرپور

9089

31329089

24

کارشناس اداره نظارت و کنترل کیفیت

جمشید پور

9031

31329031

25

مسئول انبار

گلرسان زاده

9086

31329086

26

مسئول ارتباطات

اسماعیلی

9022

31329022

27

اتاق نقلیه

 

9088

31329088

28

مرکز پیام( دیسپچینگ)

 

9041

31329041

29

مسئول آمار

محمدیاری

9092

31329092

30

حسابدار امین اموال

سید جعفری

9085

31329085

31

کارشناس پدافند غیرعامل

رنجبر

9024

31329024

 

*******

موقعیت مکانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمان