دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN

 

 


 مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) محلی برای گردهمایی و نگهداری منابعی است که برای پاسخ به فوریت‌ها و بحرانها لازم و ضروری است. مکانی است که مسئولین در زمان وقوع بحران برای هدایت و هماهنگی مدیریت عملیات و توزیع منابع در آن حضور می‌یابند. همچنین مرکزی برای مدیریت و پاسخ‌دهی به فعالیت‌ها است. مرکز هدایت عملیات بحران برخلاف تصور هرگز به فرماندهی سانحه و انجام عملیات مشغول نخواهد بود، بلکه موارد مورد نیاز برای بحران را برنامه‌ریزی و از آن پشتیبانی می‌کند و از مرکز فرماندهی بحران که مرتبط با آن است حمایت می‌کند. مرکز هدایت عملیات بحران قلب و مغز مدیریت بحران و یکی از ارکان مهم آن است و در واقع مسئول تصمیمات استراتژیک بحران می‌باشد و تصمیمات عملیاتی را بر عهده سطوح پایین‌تر می‌گذارد.