دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN


واحد آمبولانس خصوصی

 نام و نام خانوادگی:
 • رضا شهابی نژاد

سمت:

 • مسئول واحد آمبولانس خصوصی

مدرک تحصیلی:

 • کارشناسی پرستاری

 سوابق اجرایی

         
 • مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
 • کارشناس ستاد هدایت عملیات بحران

 

شرح وظایف

 • همکاری با معاونت درمان درخصوص نظارت برتأسیس مراکز آمبولانس‌های خصوصی، شرایط آمبولانس‌ها، شرایط عمومی موسس، مسئول فنی و سایر کارکنان
 • بازدید از آمبولانس‌های خصوصی و صدور کارت معاینه طبی براساس استانداردهای موجود و دستورالعمل‌های صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 • نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز آمبولانس خصوصی؛ آمبولانسهای مراکز درمانی ( بیمارستانها؛ درمانگاههای خصوصی؛ دولتی)، کارخانه‌جات؛ شرکت‌ها و نهادها مطابق با دستورالعمل‌ها (آئین‌نامه تأسیس و فعالیت مراکزخدمات آمبولانس خصوصی ) 
 • نظارت بر اجرای تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • رسیدگی به تخلفات آمبولانس‌های خصوصی و ارائه اخطارهای شفاهی، سپس کتبی و درصورت عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات معرفی به کمسیون قانونی رسیدگی به تخلفات
 • دریافت تعهد کتبی از مؤسس یا مؤسسان مبنی بر همکاری با مرکز مدیریت و حوادث پزشکی درهنگام بروز حوادث غیر مترقبه
 • رسیدگی به شکایات مردم از مراکز آمبولانس خصوصی و اعلام نظر کارشناسی
 • برنامه‌ریزی و برگزاری کلاس‌های آموزشی جهت پرسنل آمبولانس‌های خصوصی

شماره تماس:

31329067 - 034
09386965759
 

پست الکترونیکی:

rezashahabi115@gmail.com