دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN


مرکز پایش مراقبت های درمانی(MCMC) اورژانس پیش بیمارستانی در تمام ساعات شبانه روز وظیفه رسیدگی به امور درمان بیماران اورژانسی و هماهنگی لازم بین بیمارستانی را دارا می‌باشد.

ازجمله وظایف این مرکز

  • نظارت مستمر بر فعالیت و عملکرد اعزام بیماران اورژانس در مراکز درمانی سطح شهرستان (دولتی، خصوصی) به‌طور شبانه‌روزی و در اسرع وقت.
  • هماهنگی و اخذ پذیرش در اعزام بیماران اورژانس این مراکز علاوه بر این بیماران نیازمند از استان‌ها و شهرهای مجاور.
  • پیگیری موارد عدم پذیرش بیماران اورژانس و اطلاع و ارتباط با مسئولین محترم دانشگاه در جهت رفع مشکلات موجود و پذیرش بیماران.
  • جمع‌آوری، ارائه آمار، جداول و اطلاعات کلیدی در ارتباط با مشکلات و معضلات درمانی در سطح شهرستان‌ها.
  • آمادگی دخالت مستقیم و سریع در هماهنگی و ارائه خدمت در حوادث و بحران‌ها ازجمله زلزله، انفجار، حوادث ترافیکی، سوانح هوایی و...
  • رسیدگی سریع تلفنی به شکایات و معضلات پیش‌آمده در مراکز درمانی سطح شهرستان در اسرع وقت بطوریکه نیاز بیمار اورژانسی در اسرع وقت تأمین و رسیدگی اداری متعاقباً پیگیری می‌گردد .
  • هماهنگی و ارتباط با سایر ارگان‌ها در جهت تسریع خدمت‌رسانی به بیماران اورژانس (ازجمله واحد پیوند اعضاء، اورژانس 115 و ...) و به‌صورت موردی در ارتباط با بیماران در معرض خطر که فوریت عمل را طلب می‌نماید.
  • دریافت آمار و اطلاع از وضعیت تخت‌های ویژه بیمارستان‌ها در هر نوبت‌کاری.
  • کنترل متخصصین در شهرستان‌ها و تهیه لیست مرخصی متخصصین.
  • همکاری با ستاد حوادث غیرمترقبه اعلام آماده‌باش به بیمارستان‌های نزدیک به محل حادثه، جابجایی بیماران از بیمارستان‌های نزدیک محل حادثه به سایر بیمارستان‌ها، جمع‌آوری مشخصات مصدومان و آمار مراجعین، شرکت در توزیع و تریاژ بیماران و مصدومان.