دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN


تعریف سیستم نامبرینگ پایگاه

بر اساس طرح کدینگ، هر پایگاه دارای شماره و کد مخصوص به خودمی‌گردد که مختص به آن بوده و این کد مبین هویت و قابلیت فنی و اجرایی آن می‌باشد. با توجه به تقسیم‌بندی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور، ایران به 9 قطب دانشگاهی تقسیم می‌گردد که هر قطب با یک حرف انگلیسی نمایش داده می‌شود و هر ناحیه شامل دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های یک ‌قطب می‌باشد؛ که با یک عدد یک‌رقمی نمایش داده می‌شود.