دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN

 مدیر سیستم
  تقدیر و تشکر بیمار احیا شده از دو تکنسین فوریتهای پزشکی کرمان
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1397/10/12
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

 

خانواده بیمار آقای سلیمی پور در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۷ به دلیل ایست قلبی ایشان با مرکز پیام ۱۱۵ کرمان تماس گرفته با تلاش فراوان، اقدام به موقع و احیای قلبی دو تن از همکاران فوریتهای پزشکی کرمان بیمار به زندگی باز میگردد

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد               آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود
ملائک تورا می ستایند

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرمان در روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه ۹۷ بیمارپس از بهبودی به همراه خانواده با حضور دکتر مصدق رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه ازتلاش و زحمات دو تکنسین فوریتهای پزشکی این مرکز آقایان محسن
ایرانمنش و رحمان آژ با اهدا لوح، تقدیر و به عمل آمد

 

 

 

.