۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی، تیم های فوریت های پزشکی استان کرمان در نخستین ساعات شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش با استقرار در محل های تجمع مردمی مانند مصلای بزرگ امام علی(ع)، مراسم تشییع، مراسمات بزرگداشت و همچنین استقرار در محورهای مواصلاتی به استان کرمان و بین شهری خدمات فوریت های پزشکی به هموطنان گرامی ارائه دادند.

1
2
3
5
6
7
8
0e2b6e0c-fed1-47b2-82b3-462697dd052b
0faa4c6c-7d6a-4b01-bd28-f66c2ee1ee74
136e724e-1222-4aa3-840c-8d274fdfa1b8
17ea958c-c352-4807-b66b-73d19fa85853
19b2b291-2f7c-480d-8660-724fd6ab0ff2
1bc7b26d-a345-48b8-9aee-6ea379ea1632
227b2f4e-1b71-411b-8a16-893ed0b978cb
2a596d15-4f84-456a-9261-4de3853cde8d
36dc5614-aa90-4b18-affc-1bb3dd63cb54
3d3fe8fe-e58a-4f04-9f5c-d6771772626a
3f5cfb9a-f6e8-459c-87e5-56463a9b7e93
3fb30ee1-46c2-4b13-b3b4-83afe7b513ab
41098158-1ed4-4002-aa06-19f97ae2098a
474d9326-62a4-4b1d-a2e5-cb4b215d2a6d
49ef665c-29f4-485e-93fb-e89891dc00a0
4e4fb28c-83e8-4e23-ac4f-52b92726a67e
4e5cf728-ac34-4ed2-a248-741b7d20e483
52e2fd7f-32dd-4900-8ea6-e6fa03050c4e
5351f860-ad95-4231-8ba0-ca4a86a7af8f
56d463e6-b738-49d0-9559-76251f8b6960
672696a4-ed4e-4105-bce0-6dffbb78aac8
6b8424ee-19e4-4fa4-95a7-32b86725c7e5
70d27b27-c9d4-4976-a31e-f9152b3f4345
771a8614-83c2-4f0e-83e3-e28c07f9ece6
7b818753-b84d-49f3-95ba-d954670cb340
7d6234b4-a91d-4d15-9100-86ef33bd9457
814280bb-48c9-4ad9-acd4-f1e402913014
8334bad9-e8ed-4ef3-99af-374ce854ed1c
86973b6a-1246-4074-b54e-d64adadbcafb
90f43302-1eb2-4a43-83ed-cee31315bb46
9af46c3e-78e6-407a-b0b5-beef5ae3b847
9f1ec5d5-bdee-450a-bb71-952da2690635
a538c1d2-b8e7-4c4d-88d5-5c6bbfb90988
aacdd045-99cb-433c-b77d-53ed1d855f58
ae2e492a-d218-4a7c-8fc7-6ac6a16733bf
b48b45a5-aac9-4db4-9621-f407292c8099
b8f23bd2-bf17-4643-98ed-14acba559980
b97368a9-8d90-4148-b1fd-aecbf68ff989
ba00a318-6d48-473d-9e08-540b930b61c9
cc69c329-b882-4a07-a998-d3689c188346
d3015701-6a52-472b-a22e-fff95e4bb4c5
IMG_8714
IMG_8715
IMG_8721
IMG_8723
IMG_8729
IMG_8730
IMG_8731
IMG_8733
IMG_8734
IMG_8735
IMG_8739
IMG_8740
IMG_8743
IMG_8747
IMG_8749
IMG_8758
IMG_8760
IMG_8765
IMG_8766
IMG_8767
IMG_8768
IMG_8769
IMG_8770
IMG_8776
IMG_8778
IMG_8782
IMG_8783
IMG_8787
IMG_8793
photo_2020-01-03_13-01-21
photo_2020-01-03_13-01-33
photo_2020-01-03_13-01-55