۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند

دوره بازآموزی برای نیروهای عملیاتی مراکز آمبولانس خصوصی به همت اداره آموزش و پژوهش، دوشنبه 21 بهمن ماه در محل سالن آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرمان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی این دوره های آموزشی با هدف  بالا بردن کیفیت ارائه خدمات مراکز آمبولانس خصوصی برگزار و در پایان هر دوره به افراد شرکت کننده گواهی اعطاء خواهد شد.

IMG_9218
IMG_9219
IMG_9220
IMG_9221
IMG_9224
IMG_9225
IMG_9226
IMG_9227
IMG_9229
IMG_9230
IMG_9231
IMG_9233
IMG_9234
IMG_9235
IMG_9237
IMG_9239
IMG_9241
IMG_9245
IMG_9249
IMG_9250
IMG_9252
IMG_9253
IMG_9256
IMG_9257
IMG_9259
IMG_9264
IMG_9266
IMG_9267
IMG_9269