۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند

 

 

غلامرضا خادمی پور

معاون مرکز

دانشجو دکترای مدیریت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری

تماس: 9001 32 31 - 034

ایمیل: khadem115@yahoo.com


  شرح وظایف