۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند

 

 

علیرضا موسوی

رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی 

کارشناس پرستاری

تماس: 9089 32 31 - 034

ایمیل: 


 

مصطفی مظهری

کارشناس اداره اورژانس پیش بیمارستانی

کارشناس فوریت های پزشکی

تماس: 9069 32 31 - 034

ایمیل: 


 

وحید عربپور

مسئول منطقه شهر کرمان

کارشناس پرستاری

تماس: 9033 32 31 - 034

ایمیل: 


 

رحمان تاج نیا

مسئول منطقه شهر کرمان

کارشناس فوریت های پزشکی

تماس: 9033 32 31 - 034

ایمیل: Rahmantajnia6@gmail.com


        

  شرح وظایف

 

 

  • کنترل و راهبری تمامی امور مربوط پایگاه های اورژانس 115 شهری و جاده ای

  • برنامه ریزی، پیگیری و رفع مشکل رفاهی پایگاه ها

  • تهیه و ارسال تجهیزات پزشکی و مصرفی پایگاه ها (تجهیز پایگاه)

  • پیگیری مسائل مربوط به پرسنل از قبیل محاسبه ساعت کارکرد، مرخصی و اطلاع رسانی
  • نظارت بر بهداشت و نظم اداری پایگاه ها
  • فراخوان نیرو در حوادث غیرمترقبه و استقرارها به مناسبت مراسم‌های مختلف