۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند

 

 

منیژه اشرف زاده

مسئول امور دارویی و تجهیزات پزشکی

کارشناس پرستاری

تماس: 9067 32 31 - 034

ایمیل: 


  شرح وظایف

 

 • تهیه شناسنامه جامع از تجهیزات پزشکی موجود در مرکز به همراه اطلاعات لازم در زمینه نحوه نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی
 • تهیه دستورالعمل های آموزشی در خصوص نحوه عملکرد و کار با تجهیزات پزشکی موجود با همکاری اداره آموزش

 • رسیدگی به امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه بربنامه های کنترل و تعمیرات بصورت دوره ای برای هر یک از تجهیزات پزشکی
 • بررسی، انجام تحقیقات نظری، و عملی و پیشنهاد لازم جهت خرید و تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز مرکز با توجه به شرایط نگهداری و پشتیبانی آنها

 • نظارت بر تهیه قطعات یدکی مربوط به تجهیزات پزشکی و نصب آنها
 • نظارت بر تجهیزات پزشکی موجود در آمبولانس ها، پایگاه ها و انبار مرکز
 • نظارت و تنظیم درخواست های تامین و تعمیر تجهیزات پزشکی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی
 • تهیه گزارش کامل از موجودی و وضعیت تاریخ مصرف داروهای موجود در انبار و پایگاه های مرکز
 • هماهنگی لازم با شرکت دارویی برای تامین داروهای مورد نیاز مرکز با هماهنگی امور مالی و کارپردازی مرکز
 • تنظیم درخواست دارویی و لوازم مصرفی مرکز بر اساس دستورالعمل اورژانس کشور و نیاز مرکز و پیگیری آنها تا حصول نتیجه

 • تنظیم و نظارت بر درخواست های دارویی مرکز جهت دپو دارو و نحوه توزیع در پایگاه های مرکز
 • تهیه برنامه توزیع پکیج های دارویی جهت پایگاه های مرکز
 • پایش و نظارت بر انبار دارویی مرکز و داروهای موجود در پایگاه های مرکز

 • نظارت و اجرای دستورالعمل های اورژانس کشور در زمینه امور دارویی و تجهیزات پزشکی
 • ارائه گزارش ماهیانه از عملکرد و آخرین وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی مرکز

 • پیگیری و پاسخگویی به نقایص و مشکلات دارویی و تجهیزات پزشکی بر اساس بازدید های نظارتی اداره کنترل و بهبود کیفیت مرکز
 • هماهنگی با اداره حوادث مرکز جهت دپوی مورد نیاز انبار حوادث در خصوص دارو، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی