۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند

 

 

محمد حسن بحرینی

مسئول آمار و اطلاعات

کارشناس پرستاری

تماس: 9092 32 31 - 034

ایمیل: kems@kmu.ac.ir


  شرح وظایف