۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند

 

 

رضا شهابی نژاد

مسئول آمبولانس خصوصی

کارشناس پرستاری

تماس: 9105 32 31 - 034

ایمیل: rezashahabi115@gmail.com


  شرح وظایف

 

  • همکاری با معاونت درمان درخصوص نظارت برتأسیس مراکز آمبولانس‌های خصوصی، شرایط آمبولانس‌ها، شرایط عمومی موسس، مسئول فنی و سایر کارکنان

  • بازدید از آمبولانس‌های خصوصی و صدور کارت معاینه طبی براساس استانداردهای موجود و دستورالعمل‌های صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 


  • نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز آمبولانس خصوصی؛ آمبولانسهای مراکز درمانی ( بیمارستانها؛ درمانگاههای خصوصی؛ دولتی)، کارخانه‌جات؛ شرکت‌هاونهادها مطابق با دستورالعمل‌ها (آئین‌نامه تأسیس و فعالیت مراکزخدمات آمبولانس خصوصی ) 


  • نظارت بر اجرای تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


  • رسیدگی به تخلفات آمبولانس‌های خصوصی و ارائه اخطارهای شفاهی، سپس کتبی و درصورت عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات معرفی به کمسیون قانونی رسیدگی به تخلفات

  • دریافت تعهد کتبی از مؤسس یا مؤسسان مبنی بر همکاری با مرکز مدیریت و حوادث پزشکی درهنگام بروز حوادث غیر مترقبه


  • رسیدگی به شکایات مردم از مراکز آمبولانس خصوصی و اعلام نظر کارشناسی


  • برنامه‌ریزی و برگزاری کلاس‌های آموزشی جهت پرسنل آمبولانس‌های خصوصی